مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر شمالی، بین کوثر شمالی 24 و 26، پلاک 118، واحد یک
0098-51-38815201
0098-51-38831179

شرکت های مخابرات

1.       شرکت مخابرات استان خراسان رضوی- تکرارکننده  موبایل روستایی (WLL) – تکرارکننده تلفن ثابت (رادیویی UHF)

2.      اداره مخابرات شهرستان سرخس – تکرارکننده  موبایل روستایی (WLL)

3.      اداره مخابرات شهرستان طرقبه شاندیز- تکرارکننده موبایل روستایی (WLL)

4.      اداره مخابرات شهرستان درگز – تکرارکننده  موبایل روستایی (WLL)

5.      اداره مخابرات شهرستان چناران – تکرارکننده  موبایل روستایی (WLL)

6.      اداره مخابرات شهرستان کلات – تکرارکننده  موبایل روستایی (WLL)

7.      اداره مخابرات شهرستان قوچان – تکرارکننده  موبایل روستایی (WLL) – تکرارکننده موبایل  (همراه اول)

8.      اداره مخابرات شهرستان فریمان – تکرارکننده  موبایل روستایی (WLL)

9.      شرکت مخابرات استان سمنان – تکرارکننده  موبایل روستایی (WLL) – تکرارکننده تلفن ثابت (رادیویی UHF)

10. اداره مخابرات شهرستان شاهرود – تکرارکننده تلفن ثابت (رادیویی UHF)

11. شرکت مخابرات استان گرگان – تکرارکننده تلفن ثابت (رادیویی UHF)

12. شرکت مخابرات استان قزوین – تکرارکننده  موبایل روستایی (WLL) – تکرارکننده تلفن ثابت (رادیویی UHF)

13. شرکت مخابرات استان خراسان جنوبی – تکرارکننده  موبایل روستایی (WLL) – تکرارکننده تلفن ثابت (رادیویی UHF)

14. شرکت مخابرات استان خراسان شمالی – تکرارکننده  موبایل روستایی (WLL) – تکرارکننده تلفن ثابت (رادیویی UHF)

 

 

 

 

 

Call Now Buttonتماس با ما